– Arbeid vi har heiet på

– Arbeid vi har heiet på

IUAene er glade for at HMS-opplæringen bli enklere.

IUA-ene er glade for at HMS-opplæringen bli enklere.

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) står i frontlinjen når det gjelder å håndtere akutt forurensning over hele landet. IUA samarbeider med både NOFO og Kystverket, og HMS-arbeidet er svært viktig for dem både under aksjoner og øvelser.

 Dette er et arbeid vi har heiet på, og er glade for at tryggaksjon.no nå er lansert.

Alf Halsen, leder i IUA Bergen.

IUA Bergen bruker HMS-permen aktivt, og mener digitaliseringen vil lette opplæringsarbeidet.

 – Dessuten vil det forhåpentligvis sikre at informasjonen vi sitter med alltid er oppdatert, sier Halsen.

Førsteprioritet

Også i Telemark er de glade for at trayggaksjon.no er lansert.

 – Når vi er ute og jobber, så er HMS førsteprioritet for oss. Vi er avhengig av en del materiell, som nå blir lett tilgjengelig, sier rådgiver i IUA Telemark, Jan Kristoffersen.