Farvel til HMS-permen – velkommen tryggaksjon.no!

Farvel til HMS-permen – velkommen tryggaksjon.no!

Endelig finner du alt du trenger om HMS under oljevernaksjoner på nett.

For både Kystverket og NOFO er målsettingen å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skade på personell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier.

For 10 år siden ble derfor HMS-permen skapt, med mål om å informere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til HMS ved oljevernaksjoner.

Nå var det på tide med en fornyelse av permen, og derfor lanseres www.tryggaksjon.no. Denne siden er en digitalisering av HMS-permen, og et enkelt oppslagsverk for å kunne jobbe trygt, sikkert og enhetlig under en øvelse eller aksjon. Ikke minst er det enkelt å melde inn uønskede hendelser gjennom et skjema som ligger på siden.

Avgjørende under en aksjon

Under en oljevernaksjon kan arbeidet innebære farlige situasjoner, for eksempel ved håndtering av kjemikalier eller tungt utstyr. Dette gjør at god HMS er avgjørende for at arbeidet skal gjennomføres på en trygg måte. Mange hendelser, for eksempel grunnstøtinger, skjer ofte når det er dårlig vær. Dette gjør arbeidet enda mer utfordrende, og gjør at kravet til HMS blir desto viktigere.

Kjetil Aasebø, avdelingsleder for operasjon og samordning i Kystverket

Han legger til at det å delta på en oljevernaksjon ikke er noe du gjør hver dag, og «i kampens hete» er ofte tid en stressfaktor.

– At alt du trenger for å gjennomføre en aksjon trygt ligger lett tilgjengelig, er derfor en klar fordel, sier han.

Godt samarbeid

Siden er delt inn i forskjellige innsatsområder, der man kan lese om hvilke potensielle farer som kan oppstå der. Det er også en egen HMS-guide der du blant annet kan lese om hvilke oppgaver og plikter du har som utførende eller ledende personell, hvilke HMS-krav som stilles, finne nyttige maler og lese om hvilke helserisikoer man kan bli utsatt for under en aksjon.

– NOFO og Kystverket har et godt og tett samarbeid i alt som har med akutt forurensning å gjøre. I enkelte tilfeller vil deltakende aktører i hendelser være de samme, uavhengig av hvem som leder aksjonen. Det er derfor viktig at vi som organisatorer i det samme markedet er samkjørte og høster erfaring og læring av hverandre, sier Aasebø.