HMS-guide

På tryggaksjon.no finner du omfattende HMS-guider designet for å instruere deg i korrekt opptreden og håndtering av akutt forurensning. 

Innholdet er tilpasset din spesifikke rolle og det området du skal operere i.

Tryggaksjon.no er et resultat av et samarbeid mellom Kystverket og NOFO, og har som mål å sikre effektiv og sikker innsats ved forurensningssituasjoner.