Bilde

For ledende personell

Som ledende personell under en aksjon mot akutt forurensning har du ansvar for å koordinere innsatsen, sikre effektiv kommunikasjon mellom alle involverte parter og ta beslutninger som minimerer miljøskader.
Du skal også sørge for at sikkerhetsprotokoller følges og at riktig utstyr og ressurser er tilgjengelige for utøvende personell.