Bilde

HMS-krav og risikostyring

Disse HMS-kravene utgjør et minimumskrav under en aksjon mot akutt forurensning, og gjelder for kystnær beredskap og fartøyer. Operatørselskap, IUA og Kystverket kan ha tilleggskrav utover dette.