Bilde

Om helserisiko

For refleksjon: "Er sikkerhet fravær av helseskader - eller er sikkerhet en tilstedeværelse av kapasitet for å forhindre helseskader å skje?»
Helserisiko har noen særegenheter. Vi har derfor valgt å fokusere litt ekstra på helserisiko i denne delen av HMS-guiden