Bilde

Organisering og roller

Formålet med beredskap mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Beredskapen deles inn i kommunal, privat og statlig, der de tre har forskjellige oppgaver og ansvarsområder.