Bilde

På land og i vassdrag

En aksjon ved vei eller i vassdrag, kan ofte påvirke fremkommeligheten på veinettet, og medføre fare for forurensning av omkringliggende natur, vann eller vassdrag.

En tankbil som velter langs en vei eller en lekkasje fra en gjødselkjeller er begge eksempler på hendelser på akutt forurensning på land. Skadepotensialet kan være stort. Aksjonen vil ofte påvirke fremkommeligheten på veinettet og utgjøre en risiko for forurensning av nærliggende natur, vannressurser og vassdrag

Dette må du vite om arbeid ved enten vei eller vassdrag:

Under aksjoner som krever at en vei eller område må stenges, må deltagere være forberedt på at det må jobbes med mål om å gjenåpne veien raskest mulig.

Ved planlegging av arbeid i nærheten av vann eller vassdrag, kan vanskelig terreng påvirke fremkommeligheten.

Farer

Nedenfor presenteres en oversikt over mulige farer og faktorer som kan påvirke utførelsen av arbeidet under en aksjon. Formålet med denne informasjonen er å legge til rette for en tidlig og effektiv risikovurdering, med mål om å forhindre uønskede hendelser.

Farer ved arbeid nær vann inkludere

 • Fare for å falle i vannet, strømninger, nedkjøling og drukning.
 • Ved bruk av båt på elver og innsjøer, er det fare for å falle over bord – redningsvest må brukes

Farer knyttet til terreng

 • Fare for utglidning av masser ved elvekanten, som kan medføre fall i vannet.
 • Glatt underlag langs vannkanter
 • Fare for å skli og falle i bratt terreng og løse masser.
 • Rasområder medfører forhøyet usikkerhet og risiko.
 • Forurenset grunn kan være glatt, og øke faren for å skli

Farer knyttet til utstyr

 • Utstyr som er skadet (tankbilvelt, bygninger og konstruksjoner som er helt eller delvis kollapset o.l.)
 • Fare for å skade seg på skarpe gjenstander, fallende gjenstander, klemfare.

Farer knyttet til forurensningen

 • Bruk av verneutstyr er nødvendig.
 • Kontakt med det forurensende stoffet
 • Forurensning kan også gjelde andre kjemikalier.
 • Fare for forgiftning, spesielt hud og åndedrett.

Farer tilknyttet værforhold

 • Arbeid i mørket: alle operasjoner blir mer kompliserte og potensielt farlige.
 • Regn, snø og is medfører sklifare