Personvernerklæring

Ved registrering av en uønsket hendelse, vil informasjonen som legges inn bli lagret. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Når du registrerer en uønsket hendelse på vår nettside, samler vi inn følgende personopplysninger:

  • Navn på den som rapporterer hendelsen (dersom du ikke velger å være anonym)
  • Kontaktinformasjon (e-postadresse, dersom denne legges inn)
  • Beskrivelse av hendelsen

Disse opplysningene brukes utelukkende til formålet med å registrere og håndtere den uønskede hendelsen, samt til å kontakte deg ved behov for ytterligere informasjon eller oppfølging. Du har også muligheten til å melde inn hendelsen anonymt.

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene du oppgir ved registrering av en uønsket hendelse lagres sikkert på våre servere og beholdes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Opplysningene blir ikke slettet.

Deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysningene du oppgir med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålet med registreringen av den uønskede hendelsen, eller med mindre det kreves av loven.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, samt rett til å be om retting eller sletting av uriktige eller unødvendige opplysninger. Kontakt oss på post@tryggaksjon.no hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter.

Ved å bruke vår nettside og registrere en uønsket hendelse samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden.

Sist oppdatert: 06.05.2024

Dersom du har spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis og/eller personvernerklæring, kan du ta kontakt på post@tryggaksjon.no.