Teknologi, oljevernberedskap og flygende innovasjon 

Teknologi, oljevernberedskap og flygende innovasjon 

Fjernmåling, altså bruk av ulike sensorer til å detektere og kartlegge olje på sjø er en forutsetning for å få til effektive oljevernaksjoner. 

Fra luftrommet overvåkes oljeinstallasjonene og havet rundt virksomhetene for potensielle utslipp. 
– Satellitt, fly og nå også droner med avansert teknologi er en viktig del av beredskapen. Å oppdage et utslipp nede på havoverflaten kan være vanskelig. Fra luften får vi en helt annen oversikt, sier Kristin Klem Huseby i NOFO.

Mobil teknologi overvåker havoverflaten 

Foto viser fra venstre Kristin Klem Huseby og Bjarte Grødem er ansvarlig for fjernmåling i NOFO.
Kristin Klem Huseby og Bjarte Grødem er ansvarlig for fjernmåling i NOFO.

Fjernmåling, altså bruk av ulike sensorer til å detektere og kartlegge olje på sjø er en forutsetning for å få til effektive oljevernaksjoner. NOFO ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel, og har ulike verktøy i verktøykassen for å kunne detektere og kartlegge et oljeutslipp til sjøs. I dette arbeidet benytter NOFO satellitter, fly og droner som kan hjelpe med å holde kontroll på hvor oljen drifter, samt gi informasjon om areal og utbredelse og tykkelsesfordelingen innad i et oljeflak. 
For å dekke hele sokkelen analyserer KSAT rundt 4000 satellittbilder i året, over områder med petroleumsvirksomhet, forteller Klem Husebye. – Satellitt og overvåkingsfly har vært brukt i NOFOs beredskap lenge, nå er også droner en viktig kapasitet legger hun til.

Det er en stor fordel å ha noen ekstra øyner over et innsatsområde, da man da får et mye bedre overblikk over utbredelse, areal og de ulike delene av oljeflaket.
Å sørge for at alle våre beredskapsressurser er øvd og trent er en forutsetning. Droner er også en del av de mange øvelsene vi utfører, alt fra mindre øvelser til større fullskalaøvelser, forteller Klem Husebye. 
– Gjennom samhandling får vi testet ut våre operative prosedyrer og kommunikasjonslinjer. Dronene kan gi et bilde som innsatsledelsen kan bruke som beslutningsgrunnlag for å kunne dirigere fartøy for å få effektive opptak. 
Droner gir oss fleksibilitet ved at de kan dekke et større områder rundt fartøyet, og kan styres etter innsatsleders behov, og kan være til god hjelp under f.eks utsett av lenser.